De Stiep Educatief


Wat doen we

Stichting De Stiep Educatief ontwikkelt materialen, geeft materialen vorm en geeft materialen uit voor lezen, gericht op leesplezier. Dit lees- en lesmateriaal is speciaal voor laagopgeleide volwassenen, zowel Nederlandstalig als anderstalig.


Voor wie zijn onze uitgaven bestemd?


Ons materiaal is bedoeld voor iedereen die houdt van makkelijke, leuke, spannende, ontroerende boeken.

In de praktijk vinden de boeken voornamelijk hun weg naar lees- en schrijfcurssussen die o.a. bij roc's uitgevoerd worden en naar Lees- en Schrijfpleinen in bibliotheken.


   
Ook oudere volwassenen die graag korte en gemakkelijke en toch leuke teksten lezen of mensen die door dementie of afasie meer moeite krijgen met lezen, beleven veel plezier aan onze uitgaven. Dat geldt ook voor jongeren in het individueel en speciaal onderwijs of voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.
 

Taal voor het leven

In het kader van het project Taal voor het Leven dat door Stichting Lezen & Schrijven wordt uitgevoerd is er ook veel aandacht voor de materialen. In het startpakket voor taalvrijwilligers zijn boeken, werkbladen en puzzels van De Stiep opgenomen.

Lezingen

Tijdens de Week van de Alfabetisering is er traditiegetrouw veel aandacht voor de problematiek van laaggeletterdheid maar eigenlijk is het een item dat het hele jaar door aandacht verdient. Wilt u in uw gemeente een speciale thema-avond over laaggeletterdheid organiseren, neem dan contact met ons op. Wij verzorgen een interactieve workshop samen met een Taalambassadeur. Deze ervaringsdeskundigen weten met hun vaak schrijnende verhalen iedereen die het hoort diep te raken.


 

Leesclubs

De Stiep Educatief heeft ook materialen om leesbevordering te stimuleren en zo preventief laaggeletterdheid te bestrijden. Roc's en bibliotheken organiseren activiteiten in samenwerking met het basisonderwijs en peuterspeelzalen. Peuterspeelzalen en scholen voeren ouderbeleid, proberen ouders bij de schoolloopbaan te betrekken, proberen met hen in gesprek te komen over de verwachtingen ten aanzien van hun kind. De Stiep Educatief sluit daarbij aan door werkbladen, puzzels, (groot)ouder-kindmaterialen en meer te ontwikkelen en uit te geven.
Abonneer u op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe (leesbevorderende) materialen en activiteiten. Of stel uw vraag via de mail.