De Stiep Educatief


Tijdschriften

Aan de slag met De Hendrik

Tijdschrift
10 SEP 2018
Aan de slag met De Hendrik

Aan de slag met De Hendrik

samen een tijdschrift lezen
voor aarzelende lezers

Itie van den Berg

informatieblad met didactische tips voor docenten en taalbegeleiders 

Er zijn allerlei manieren om de inhoud van De Hendrik met cursisten van verschillende niveaus (ook niveau Instroom) te ervaren, ook al kunnen cursisten de teksten niet zelfstandig of niet in zijn geheel lezen. Voorkennis oproepen en eigen vragen laten bedenken helpt enorm. Ook beginnende volwassen lezers kunnen dat.
Deel kennis over tijdschriftteksten - je hoeft niet alles te lezen -
bouw voorkennis op - kijk naar plaatjes, foto’s, lees koppen -
bedenk wat je zou willen weten voor je de tekst leest.

Meelezen, samen om de beurt lezen, meerdere keren lezen
Allemaal vormen van lezen die maken dat er ruimte komt voor het halen van kennis uit een tekst
of het meeleven met een hoofdpersoon of situatie.
Dat kan allemaal met De Hendrik!

Download Aan de slag met De  Hendrik of bestel hem in druk voor € 2,50.