De Stiep Educatief


Tijdschriften

De Addy

Tijdschrift
16 OKT 2017
De Addy

Addy is toiletdame en taalambassadeur. Door haar verhalen leren we haar beter kennen…

De Addy is voor beleidsmakers, professionals en vrijwilligers die te maken hebben met laaggeletterdheid, maar vooral voor laaggeletterden zelf. Hoofdpersoon in dit magazine is Addy van Meerten, toiletdame en taalambassadeur. De meeste verhalen heeft zij zelf geschreven.

Addy: ‘Mijn droom wordt toch nog waar. Ik heb een eigen tijdschrift. Dankzij jullie die allemaal vertrouwen in mij hebben.’

We presenteren De Addy vol trots en denken dat het tijdschrift een bijdrage levert aan het leesplezier van volwassen lezers. Bovendien maken ze kennis met een nieuw genre waarin betekenisvolle teksten staan. Addy heeft de meeste teksten zelf geschreven!
Bij het tijdschrift is een informatieblad voor begeleiders van laaggeletterden beschikbaar.

De teksten van Addy zelf zijn geschreven op haar niveau, A2-B1.
Ook deelnemers die onder dit niveau zitten kunnen zinvol aan de slag met De Addy zoals in Aan de slag met De Addy besproken wordt.
Met hulp en uitgaande van de didactische aanwijzingen (vette, rode woorden) is De Addy vanaf niveau Op weg naar 1F/A1 te lezen.
Vanaf niveau Instroom is De Addy in te zetten
• als basis om tekstsoorten te herkennen,
• om naar taal (klank) te luisteren in liedjes (rijm)
• en als uitgangspunt om over dingen te praten met elkaar, bijvoorbeeld in taalhuizen en/of conversatiegroepen.

De Addy - los tijdschrift     € 4,50
10-100                €4,00 per stuk
100-200              €3,50 
200-300              €3,00 
Meer dan 300     €2,00 per stuk 

Tip: Misschien kun je samen met een ander Taalhuis of andere bibliotheek of collega’s bestellen.

Opmerking: Als je meerdere exemplaren bestelt via de bestelknop, zie je niet de kortingsprijs. Op de factuur houden we wel rekening met de korting.