De Stiep Educatief


Spellingmodules

t/d stap voor stap;

Spellingmodules
02 OKT 2017
t/d stap voor stap;
een spellingmodule met werkbladen

Itie van den Berg e.a.
Illustraties Hein Kreulen en Reinier Kahle

t/d stap voor stap is een pakket werkbladen waarmee cursisten systematisch de spelling van woorden als ‘hond’ of ‘kat’ met een t of d aan het eind leren. Het materiaal sluit aan bij de spellingdoelen, tekstkenmerken en tekstsoorten zoals de SVE die formuleerde voor niveau 1 en 2 van Nederlands als moedertaal. Naast de werkbladen bevat de module per niveau twee controledictees, een woordenlijst met de t/d-woorden, auditieve oefeningen en een t/d-bingospel.

Voor de docent is een modulebeschrijving toegevoegd met een korte toelichting op het spellingprobleem, een overzicht van voorwaarden, spellingdoelen en didactische aanwijzingen bij het materiaal.

De module is een losbladig geheel in een ringband, waarvan de werkbladen gekopieerd mogen worden binnen de instelling die de module aangeschaft heeft. De vormgeving is duidelijk en overzichtelijk. Op elk werkblad staat aangegeven waar het in de oefeningen om gaat en het niveau van de oefeningen. De cursist wordt met u aangesproken en krijgt een grote variatie aan oefeningen en teksten aangeboden. Strips, puzzels, reclameteksten, berichten uit de krant en korte verhalen vormen het oefenmateriaal.

ISBN 90 71740 53 6
Prijs € 35,00